toddorova@hotmail.com Mo./Fri. 9:00 to 18:00

Цени на писмени преводи

Устни преводи: Цените за устен превод са за превод по skype, тел. разговор и други/ посецение при нотариус, изповядване на сделка, съпровождане до институции са 50 лв/час.

Плащане по банков път: ДСК банка, Силистра: Ивелина Стоянова Тодорова

IBAN: BG82STSA93000000544627 BIC: STSABGSF

Или EasyPay: за БГ

За валутни плащания: Paypal —> toddorova@hotmail.com