toddorova@hotmail.com Mo./Fri. 9:00 to 18:00

Услуги

Областите в които извършвам преводи от/на англ. език са:

лични документи – свидетелство за съдимост, акт за раждане, свидетелство за брак, дипломи от средно и висше образования, сертификати, автобиографии;

фирмени документи – договори, актуални състояния, кореспонденция, проектна документация, сертификати и др.

правни документи – съдебни решения, пълномощни, нотариални актове и др.

счетоводни и одиторски доклади

както и на тема селско стопанство, вятърна енергия, фотоволтаици, биогорива.

Превеждам сайтове,  проекти с еврофинансиране, дипломни работи, книги – художествена литература.

До 6 стр. по 1800 знака по българския стандарт или 30 реда по 60 знака  могат да са преведени за следващия ден.

Издавам фактура за извършените преводи.

Обичам работата си и я работя всеотдайно.

  • Внимавам за детайлите;
  • Проверявам по 2 пъти крайния текст за граматични, правописни грешки и др.
  • Оформям според оригинала;
  • Консултирам се със инженер / специалист ако се налага;
  • Не поемам преводи, с които не мога да се справя;
  • Спазвам крайните срокове и конфиденциалност;
  • Стремя се да поддържам добра комуникация с клиента.

Работя директно с клиенти, физически лица или компании, които ме намират в Интернет.